Výměna a vrácení zboží

Zákazník má v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a to odešle-li jej nepoškozené a zjevně nepoužité zpět na adresu obchodu provozovatele:

"Výměna" nebo "Vrácení"
FUNSTORM s.r.o.
Ještědská 360
460 08 Liberec 8
IČO: 25401378, DIČ: CZ25401378
Mob.: +420 774 231 114

email: info@funstorm.cz

Podmínkou vrácení peněz je: Zboží musí být naprosto neporušené, nesmí být použité, musí být v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. V případě nesplnění některé z uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

U vracené zásilky musí být přiložen originál faktury resp. prodejky která byla přiložena u dodaného zboží.

Pokud bude zákazník požadovat vrácení peněz složenkou bude mu z hodnoty zboží odečten poplatek 35,- Kč. 

Při první výměně zboží Vám zboží bez prodlení vyměníme a zašleme na Vaší adresu. Při výměně hradí zákazník poštovné 99,- Kč. 

Vžádném příípadě neposílejte zboží zpět na dobírku!  Tyto zásilky nebudou přijaty a budou doručeny zpět odesílateli.

Částka zaplacená za zboží, bude zákazníkovi poukázána na bankovní účet nebo poštovní poukázkou bez zbytečného odkladu, jakmile toto zboží bude doručeno za výše uvedených podmínek na níže uvedenou adresu provozovatele.

Náklady spojené s doručením vráceného zboží nese zákazník v plné výši.

Zde máte možnost si stáhnout a vyplnit formuláře, které usnadní komunikaci při výměně/reklamaci/vrácení zboží:

Formulář - VÝMĚNA ZBOŽÍ

Formulář - REKLAMACE

Formulář - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

Zobrazit produkty